Smits uit Zevenhuizen is sinds 1983 een internationaal georiënteerd bedrijf dat gespecialiseerd is in het hergebruiken van levensmiddelen. De belangrijkste bedrijfsactiviteit is de duurzame productie van diervoeder en kaas door een innovatieve verwerking van reststromen. De ongebruikte restproducten van voornamelijk koek- snoep- en zuivelfabrikanten worden bij Smits op innovatieve wijze omgezet tot diervoeder.

Smits wil op deze manier op een innovatieve en efficiënte wijze bijdragen aan een industrie met minder verspilling en meer hergebruik. De organisatie is daarbij ook een verbindende factor tussen de voedingsmiddelenindustrie en de agrarische sector.

Het Zuid-Hollandse bedrijf ziet zich als een dienstverlenende partner voor zowel haar klanten als leveranciers. Smits zoekt in het einde van het ene product het begin van het andere.

We zetten altijd in op een zo hoog mogelijke herwaardering van reststromen! Wij gaan graag met u in gesprek over de waarde die uw reststromen hebben!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt